Pamuk Küspesi Üretimi

KÜSPE

Küspe, yüksek protein içeriği ile ideal bir yem ham maddesidir.
Hayvancılıkta yüksek verimlilik ilkesiyle çıktığımız yolda müşterilerin besilerinden bekledikleri verimi alabilmeleri öncelikli hedefimizdir.

Pamuk Tohum Küspesi

Pamuk çekirdeği tesise girdiği andan itibaren gelişen teknolojiye uygun makinelerde ayıklama işlemi yapılır. Dışındaki koza, sap ve odun gibi maddelerden temizlenir. Linterleme işlemi ile çekirdeğin dış kısmındaki elyaf alınarak temiz çekirdek kırma işlemine alınır. Ardından pişirme ve presleme işlemleri yapılır.

Ön temizleme ve pişirmenin etkisiyle ekim aşamasındaki zirai ilaç ve pestisit kalıntıları minimuma indirgenmiş olur ve çekirdeğin bünyesinde bulunan zararlı bakteriler ile toksik maddeler ortadan kaldırılmış olur.

Özmirioğlu Pamuk ve Yağ Sanayi
Pamuk Tohum Küspesi (26 Protein)
Ham Protein %26
Ham Selüloz %22-23
Ham Yağ %6-7
Ham Kül %6-7
Nem %4

Metabolik Enerji 2600-2800 Kcal/kg

Pamuk Tohum Küspesi (20 Protein)
Ham Protein %20
Ham Selüloz %27
Ham Yağ %8
Ham Kül %7-8
Nem %6

Metabolik Enerji 2600-2800 Kcal/kg


Çiğit Artığı Kaba Yem Küspesi

Pamuk çekirdeği dışındaki kozanın çekirdekten ayıklanmasından sonra ayrıca preslenmesi sonucu oluşan küspe çeşididir. Yüksek ısıda imal edilmesinden dolayı zararlı mikroorganizmalar ve toksik maddeler ortadan kaldırılmış olur.

Çiğit Artığı Kaba Yem Küspesi
Ham Protein %10-12
Ham Selüloz %33-35
Ham Yağ %1-2
Ham Kül %10-12

Metabolik Enerji 1600-1800 Kcal/kg

MARKALARIMIZ

Özmirioğlu
Mirim Yağ Küspe
Mirim
Miryem
Mert Küspe
Özmirioğlu Petrol